.
Anunt angajare Manager Proiect:


S.C.TOP QUALITY MANAGEMENT S.R.L., in parteneriat cu CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE BRASOV si CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE PRAHOVA beneficiar al proiectului „FLEXINOV - INTREPRINDERI FLEXIBILE SI INOVATOARE”, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Axa Prioritara 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si intreprinderilor”, Domeniul Major de Interventie 3.2 „Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii”, contract POSDRU/81/3.2/S/49261, publica urmatorul anunt in vederea angajarii de experti cu urmatoarele profile:

MANAGER DE PROIECT
Cod pozitie MP 01/ POSDRU/81/3.2/S/49261

Data postat 12.04.2011
Termen limita 18.04.2011


DESCRIERE POST:

- Coordonarea eficienta a activitatilor proiectului in vederea atingerii
obiectivelor stabilite, in conformitate cu proiectul Flexinov - Intreprinderi
flexibile si inovatoare;
- Organizeaza intreaga activitate din cadrul proictului, elaboreaza metode si
proceduri de lucru specifice, asigura resursele necesare pentru atingerea
obiectivelor proiectului, verifica realizarea activitatilor conform standardelor si
cerintelor proiectului;
- Asigura comunicarea cu partenerii din cadrul proiectului, precum si
respectarea obligatiilor contractuale ce decurg doin acordurile de
parteneriat;
- Administreaza bugetul proiectului in conformitate cu procedurile aplicabile si
cu conditiile finantatorului
- Are rol de reprezentare, cu atributii de coordonare si supervizare a
activitatilor proiectului
- Este contact direct cu Autoritatea de Management
- Realizeaza periodic rapoartele de progres

CERINTE:

- Studii superioare
- Master in Managementul Afacerilor prin Proiecte
- Sa urmeze cursuri doctorale sau sa detina titul de Doctor
- Peste 8 ani experienta in implementarea de proiecte
- Foarte bune capacitati de organizare si planificare
- Foarte bune abilitati de comunicare si negociere
.
s_parteneri 1 2 3 4